fredag den 18. marts 2016

Akutmedicin i Viborg: Akutmedicin, Ja tak!

I Viborg er de glade for akutafdelingen, og mener at et speciale er vejen frem:

http://ugeskriftet.dk/nyhed/ja-akutlaegen-sikrer-den-rette-behandling-hurtigt
Følg med "et døgn med Mille Morberg", overlæge i akutafdelingen i Viborg, og find ud af hvorfor en akutlæge giver god klinisk mening:http://ugeskriftet.dk/nyhed/vi-holder-flere-muligheder-aabne


Dan Brun Petersen: Hvad er akutmedicin?

Her giver DASEM formand Dan Brun Petersen svar på mange spørgsmål, midforståelser og behov for præcisering som de seneste ugers debat har givet anledning til

http://ugeskriftet.dk/debat/hvad-er-et-speciale-og-hvad-er-akutmedicintirsdag den 15. marts 2016

Region Midt: Svar på tiltale

Følg med 16/3 når Region Midtjylland laver LIVE debat 16.30-17.15 og giver svar på hvorfor de mener det er en god ide med et speciale i akutmedicin


I panelet møder du blandt andet:

  • Anders Kühnau (S), regionsrådsmedlem og formand for hospitalsudvalget
  • Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
  • Larry Kristiansen, ledende overlæge, akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg
  • Julie Mackenhauer, uddannelseslæge, Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Under udsendelsen kan du maile dine spørgsmål til: medieteam@rm.dk


http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/akuthospitalet/aktuelt/akutspeciale---svar-pa-tiltale/

torsdag den 10. marts 2016

Akutlægens opgaver, grænser og procedurelisten (Bilag 3)

Siden udgivelsen af rapporten "det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin i Danmark" har der været mange spørgsmål fra kollegaer fra de specialer med snitfalder til akutmedicin og akutafdelingerne.

I følgende indlæg forsøger DASEMs bestyrelse og projektgruppen at komme nogle af myterne og misforståelserne til livs vedr. den procedureliste som er vedlagt rapporten som Bilag 3.

Bilag 3 er udelukkende en gengivelse af det europæiske, engelske og australske curriculum for akutlæger, er er således IKKE DASEMs bud på en procedureliste for danske akutlæger. Listen besvarer dog et spørgsmål, som DASEM ofte får: "Hvad laver akutlæger andre steder i europa?"

Næstformand Christian Skjærbæk skriver 19/2 i Dagens Medicin "Her er akutlægens opgaver".
http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/her-er-akutlagens-opgaver
 


Dan Brun Petersen supplerer: "DASEMs anbefaling er, at når det bliver besluttet, om vi skal have et speciale i akutmedicin i Danmark, så skal der laves en målbeskrivelse. Denne målbeskrivelse anbefaler selskabet tager udgangspunkt i den beskrivelse af ”Fagområdet Akutmedicin”, som er vedtaget af LVS "
Han fortsætter "Procedurelisten (red. Bilag 3), som er vedlagt bagest i rapporten har skabt meget postyr, men er blot en opgørelse over, hvilke procedurer akutmedicinere i forskellige lande udfører. Nogle rutinemæssigt, andre undtagelsesvist. Der er altså tale om eksempler"
Dan Brun Petersen påpeger, at de opgaver der bliver diskuteret handler om ca. 1 pct. af patienterne i akutmodtagelserne.

Rapporten er IKKE en krigserklæring til de andre specialer. Tværtimod beskriver rapporen mange steder, hvordan behandlingen skal foregå i samarbejde med de øvrige specialer og at akutmedicin kun er en ud af flere løsninger på udfordringerne på akutområdet.

Ledende overlæge i Fælles AKUT afdelingen i Aarhus Ole Mølgaard skriver her om grænserne for en akutlæge i Danmark, og DASEM er meget enig med Ole Mølgaard


 http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/akuthospitalet/aktuelt/nyheder-2016/granser-for-en-akutspecialist/